Arbocatalogus

De arbocatalogus voor onze sector biedt maatregelen voor veilig en gezond werken in de afvalbranche. De Arbocatalogus Afvalbranche  stelt bedrijven in staat om tot een goede invulling te komen van de voorschriften van de Arbowet en de onderliggende regels. Zo kunnen medewerkers hun werk veilig doen en kunnen bedrijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Delen