Hoe kunnen we helpen werkdruk te verminderen in onze sector?

In het vorige cao-overleg hebben collega's in de enquête aangegeven werkdruk te ervaren. Cao-partijen hebben daarom aan TNO gevraagd een onderzoek in de sector te doen naar werkdruk. Daar hebben alle collega’s aan mee mogen doen. Inmiddels heeft TNO het rapport klaar. 

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek
De ervaren werkdruk in de sector GEO is volgens deelnemers aan het onderzoek hoog en dat kan volgens hen leiden tot burnoutklachten. Duidelijk is geworden dat de functie van een medewerker, maar ook zijn of haar leeftijd, een rol spelen bij de ervaren werkdruk. Hoeveel ‘eigen regie’ heeft een medewerker om het werk goed en prettig te (blijven) doen? Bij beleving van de werkdruk spelen ook de bedrijfscultuur en de relatie met zijn leidinggevende en collega’s een grote rol. Kan en durft hij voor zichzelf op te komen als er een conflict speelt? Ook ongewenst gedrag – bijvoorbeeld op straat en in het verkeer- blijkt voor stress te zorgen. En, tenslotte, speelt ook de thuissituatie een rol: als de balans tussen werk en privé niet in evenwicht is, dan kan dat tot verhoging van de werkdruk en stress leiden.

Aandacht voor verschillende groepen medewerkers
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de ervaren werkdruk verschilt per functie. In de ene functie gaat het om ervaren regelruimte en in de andere door hoge taakeisen die gesteld worden. De cao-partijen schenken daar extra aandacht aan.
We willen bekijken wat er preventief gedaan kan worden om de werkdruk en stress te verminderen. De medewerkers in de bedrijven vormen ons belangrijkste kapitaal en daar zijn we zuinig op. We willen dat medewerkers met plezier aan het werk zijn en voorkomen dat zij hieronder lijden of zelfs uitvallen. Want het herstel na uitval door de genoemde stressfactoren neemt vaak een aanzienlijke periode in beslag. Dat is niet goed voor de medewerker en ook niet voor de werkgever.

De verbeterpunten
Als mocht blijken dat de werkdruk verminderd kan worden, dan gaan we bekijken hoe we dat kunnen faciliteren; op het niveau van de sector, het bedrijf of de persoon. 
 

Waar zitten de verbeterpunten volgens TNO?
  • Variatie in het werk: hoeveel afwisseling heb je en kun je dit zelf regelen,
  • Welke taakeisen worden gesteld, 
  • Relatie met je leidinggevende; hoe is de verhouding met je leidinggevende; is die alleen zakelijk of wordt je ook sociaal ondersteund,
  • Relatie met je collega’s; Heb je een goede relatie met je collega’s,
  • Inzetbaarheid; hoe staat het met je inzetbaarheid,
  • Stimulatie ontwikkeling kennis en vaardigheden.
Hoe nu verder?

Door het onderzoek weten de cao-partijen wat de verbeterpunten zijn. Samen met een deskundig bureau gaan we kijken hoe we de verbeterpunten om kunnen zetten naar praktische en uitvoerbare oplossingen. Daarover zullen wij de bedrijven en medewerkers informeren. Alleen samen kunnen we de werkdruk verminderen! 

Delen