Samen met de blik vooruit!

De cao-partijen hebben na een intensieve onderhandelingsperiode samen een stap vooruit gezet voor de cao GEO 2020. Daarmee geven we werkgevers én werknemers houvast in een snel veranderende omgeving. In de komende cao-periode blijven we in gesprek om de veranderingen die op korte termijn en langere termijn die op ons af komen zo goed mogelijk te organiseren voor werkgevers én werknemers samen met de blik vooruit! 

Onder uitgelicht vind je een toelichting op de verschillende afspraken die voor deze cao-periode zijn gemaakt. 

 

Wat is de looptijd van de cao GEO?

De cao GEO heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 januari tot en met 31 december 2020.

Delen