Toeslag voor werken op onregelmatige tijden 

Werken op onregelmatige tijden is belastend vanwege het tijdstip waarop je werkt, maar ook de impact die het heeft op je privéleven. Daarom ontvang je voor het werken op onregelmatige tijden een vergoeding in de vorm van een toeslag. Dit wordt ook de ORT genoemd: de onregelmatigheidstoeslag. 
De toeslagen voor onregelmatige tijden zijn opgenomen in een tabel. Voor het werken op een zondag ontvang je een hogere vergoeding dan op de zaterdag. De toeslag is een percentage van je uurloon.

Cao-partijen laten de ORT-tabel toetsen
Cao-partijen gaan de huidige ORT-percentages laten toetsen aan de belasting van de diensten op de onregelmatige tijden en de grotere behoefte om werk en privé te kunnen combineren. 
Op basis van de toetsing kunnen cao-partijen besluiten om de ORT-tabel te wijzigen in de volgende cao. Afgesproken is dat als uitgangspunt geldt dat de toeslag op weekbasis hetzelfde blijft.
 

Delen