Vanaf 1 januari 2020 een ‘Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenbudget’

Vanaf 1 januari 2020 verandert er iets aan de vorm van een aantal arbeidsvoorwaarden. In de cao is afgesproken dat je uiterlijk op 1 januari 2021 meedoet aan het ‘Persoonlijke arbeidsvoorwaardenbudget’ (hierna afgekort tot ‘PAB’). Dit budget krijg je elke maand tot je beschikking, bovenop je salaris. Elke maand kun je opnieuw bepalen waaraan jij dit geld wilt besteden.

Waarom we beginnen met dit PAB
In de cao is nu nog het ‘meerkeuzemodel arbeidsvoorwaarden’ opgenomen. Daarmee kun je arbeidsvoorwaarden ruilen. De cao bepaalt hoeveel en wat je kunt ruilen. Uit de enquêtes die zijn gehouden onder medewerkers - voorafgaand aan deze cao - bleek dat de meerderheid liever zelf kiest. Door deel te nemen aan het PAB kun je zelf bepalen waaraan je jouw budget besteedt. Je kunt het laten uitbetalen, opsparen of gebruiken om extra verlof te kopen. Je kunt dat budget dus afstemmen op je behoeften van dat moment, je levensfase en je persoonlijke wensen.

Doelen voor de inzet van het PAB
Met de inwerkingtreding van het PAB zijn er drie doelen waar je het budget aan kan besteden:

  • Laten uitbetalen in geld (bij het salaris).
  • Het opnemen van verlof.
  • Het budget te sparen voor wat grotere uitgaven.


Je werkgever kan nog andere doelen toevoegen in overleg met de ondernemingsraad:

  • een loopbaangerichte opleiding
  • extra pensioenopbouw

 

Invoering PAB overgang vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering
Als je werkgever in 2020 is overgestapt op de nieuwe regeling, dan heb je na de vakantie-uitkering in mei 2019 een reservering opgebouwd voor de maanden juni t/m december 2019. Deze vakantie-uitkering heb je in mei 2020 uitbetaald gekregen. Vanaf 1 januari 2020 ontvang je een budget. Als je werkgever nog niet is overgestapt op de nieuwe regeling dan moet hij dat uiterlijk op 1 januari 2021 wel gaan doen.

Vanaf 1 januari  2021 wordt er dan geen vakantie-uitkering meer gereserveerd, maar krijg je een budget. In 2021) heb je dus nog 7 maanden opgebouwde vakantie-uitkering uit 2020 tegoed. Deze vakantie-uitkering krijg je uitbetaald bij je salaris in mei in of 2021. Dit betekent dat je in 2020 of 2021 eenmalig een hoger inkomen hebt. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen en sociale verzekeringen. 
 

Wanneer gaat het PAB in?

Het PAB wordt per 1 januari 2020 in de cao GEO ingevoerd. Jouw werkgever moet de regeling uiterlijk op 1 januari 2021 invoeren op bedrijfsniveau. Vanaf het moment van invoering krijgt je het PAB toegekend en vervalt de regeling keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

Hoe groot is het PAB?

Het PAB bestaat uit 13,19% van het maandsalaris, exclusief de vakantie-uitkering:

  • Een vakantie-uitkering (8%)
  • Een eindejaarsuitkering (3,25%)
  • Een levensloopbijdrage (1,94%)

Je krijgt hetzelfde als voorheen, alleen krijg je het maandelijks ter beschikking in een budget. De vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering krijg je niet meer één keer per jaar, maar opgedeeld in 12 stukjes (per maand) en je bepaalt zelf wanneer en hoe je het uitgeeft.

Je kunt alleen budget uitgeven dat je maandelijks hebt opgebouwd. Wil je het budget inzetten voor een duurdere arbeidsvoorwaarde, dan kun je hier budget voor sparen.
Het PAB (vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage) wordt gebaseerd op je salaris. Dat is nu ook in de cao geregeld. Verandert je salaris, dan wijzigt ook de hoogte van je budget. Neem je onbetaald verlof of ga je parttime werken, dan wordt je persoonlijk budget lager omdat je salaris ook lager wordt. Ben je langdurig ziek, dan is dat ook het geval.

Kan ik mijn budget voor het volgende jaar laten staan?

Het PAB wordt per maand opgebouwd. Aan het einde van het jaar in december wordt het budget of restant uitbetaald. Je kunt dus geen budget meenemen naar het volgende kalenderjaar.

Hoeveel verlof kan ik kopen?

Je kunt in een jaar maximaal 8 keer je wekelijkse arbeidsduur aan verlofsaldo hebben. Het verlofsaldo per jaar kalenderjaar bestaat uit je wettelijk verlof, je bovenwettelijk verlof en verlof gekocht uit het PAB. Hoeveel verlof je kunt kopen hangt dus af van je bestaande verlofsaldo. Bij een 40-urige werkweek is je maximum verlofsaldo per kalenderjaar 320 uur en bij een 38-urige werkweek is dat 304 uur.

Je kunt verlof kopen zonder overleg met je werkgever. Of en wanneer je het verlof kunt opnemen moet je daarentegen wel afstemmen met je leidinggevende. Eenmaal gekocht verlof kun je niet terug verkopen binnen hetzelfde kalenderjaar. Gekocht verlof moet je opnemen in hetzelfde jaar als dat je het verlof hebt gekocht, anders komt het te vervallen.

Wanneer kan ik meedoen?

Het PAB wordt op 1 januari 2020 ingevoerd in de cao GEO. Je werkgever moet uiterlijk op 1 januari 2021 het PAB hebben ingevoerd. Je werkgever bepaalt vanaf welke datum je gaat deelnemen, omdat de administratie van jouw bedrijf enkele voorbereidingen zal moeten treffen. Vanaf 1 januari 2021 is deelname aan het PAB voor iedereen in de cao GEO verplicht. 
 

Wat zijn mogelijke fiscale consequenties?

Bepaalde keuzes die je maakt bij het besteden van je budget in het PAB hebben fiscale gevolgen. Door (een deel van) je budget te laten uitbetalen verhoog je je inkomen en dan is het mogelijk dat je meer belasting moet betalen. Dat geldt ook andersom: je keuze kan ook een belastingvoordeel opleveren.

De keuzes die je maakt kunnen ook gevolgen hebben voor toeslagen die inkomensafhankelijk zijn, zoals de zorgtoeslag, de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Met het PAB kun je je inkomen verhogen of verlagen en dat kan invloed hebben op de hoogte van toeslagen.

Delen