Principeakkoord extra afspraken cao GEO 2022-2024

De cao-partijen hebben op 9 maart 2023 een principeakkoord bereikt over extra afspraken in de cao GEO 2022-2024.  

Extra goede afspraken in turbulente tijden 

Cao-partijen hebben precies een jaar geleden, in maart 2022, een akkoord bereikt over een cao met een looptijd van 2 jaar die loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024. 

Wij waren toen als cao-partijen blij dat we goede en meerjarige afspraken hebben kunnen maken in turbulente tijden.  

Wij hebben toen niet voorzien dat de turbulente tijden zolang aan zouden houden. Achtereenvolgens hebben wij na de coronaperiode te maken met een stijging van de vraag naar goederen en diensten, een achterblijvend aanbod, het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, een sterke toename van de energieprijzen en prijsstijgingen van onder andere voedsel. Dit zorgt ervoor dat we al een langere tijd te maken hebben met een hoge prijsinflatie. 

Werkgevers en vakbonden hebben daarom de handen ineengeslagen om extra afspraken te maken over de loonstijging voor iedereen op wie de cao GEO van toepassing is. 

 

Extra loonafspraken 

  • Per 1 april 2023 worden alle schaalsalarissen voor iedereen verhoogd met hetzelfde nominale bedrag van € 125,- bruto per maand.
  • Vervolgens worden alle schaalsalarissen per 1 april 2023 met 3,5% verhoogd. Dit houdt in dat de reeds afgesproken loonstijging van 0,5% per 1 november 2023 wordt vervroegd naar 1 april 2023 en wordt opgeteld bij de al afgesproken stijging van 3% per 1 april 2023.
  • Vanaf 1 januari 2024 wordt een minimum uurloon van € 14,- bruto toegepast.

De betreffende treden in de schaalsalarissen worden per die datum verhoogd.

We zijn als cao-partijen heel tevreden dat we gezamenlijk goede aanvullende afspraken hebben gemaakt en de arbeidsrust hebben bewaard in een tijd van voortdurende hoge prijsinflatie.

WENB - A.J. Vos

FNV - A. Aklalouch

CNV Publieke diensten - A. Polat 

Delen