Steeds meer uitzendkrachten in vaste dienst

In 2016 zijn we begonnen met het kleiner maken van de flexibele schil: het aantal mensen dat op uitzendbasis in onze sector werkt. Uitzendkrachten zullen altijd nodig zijn om onverwachte pieken op te vangen: soms is het plotseling zó druk dat de vaste medewerkers het werk niet aankunnen. Maar werkgevers en werknemers zijn het erover eens dat het aandeel van flexkrachten kleiner moet worden. Dat betekent dat er meer mensen in vaste dienst komen. 

De cao die liep van 2016 tot en met 2019 kende daarom de afspraak dat er over deze periode 500 uitzendbanen omgezet zouden worden in vaste banen. Dat aantal is ruimschoots gehaald. Tot 2019 waren dit er namelijk al 570. In 2019 kwamen er nog eens 332 bij. 

Voor 2020 gold de afspraak dat er 200 uitzendkrachten in vaste dienst zouden komen. Dit aantal viel lager uit: 150. De gevolgen van corona bracht veel onvoorspelbaarheid en onzekerheid met zich mee. Werkgevers waren hierdoor terughoudender als het gaat om het aannemen van vaste mensen. Niettemin geldt: de prestatie over de jaren heen mag er zijn. In 5 jaar tijd zijn maar liefst 1000 uitzendkrachten in dienst gekomen van de bedrijven in onze sector. Dat is een mooie prestatie!
 

Delen