5.3. Indeling in de salaristabel

  1. Bij ieder functieprofiel hoort een salarisschaal.  
  2. Uitgangspunt is dat je wordt ingedeeld in de salarisschaal behorend bij je functieprofiel.   
  3. Ben je ingedeeld in een functieprofiel dat valt in salarisschaal D of hoger en beschik je over onvoldoende ervaring of opleiding om de bij je functie behorende werkzaamheden volledig te kunnen vervullen dan kun je in een aanloopschaal worden ingedeeld op basis van onderstaand schema.  
  4. Je werkgever stelt vast of je aan de gestelde eisen voor je functie voldoet. In één op één gesprekken wordt je beoordeling besproken tussen jou en je leidinggevende en dit wordt schriftelijk vastgelegd. Als blijkt dat je na afloop van de aanlooptijd nog niet aan de gestelde eisen voldoet kan je werkgever de indeling in de aanloopschaal met maximaal 1 jaar verlengen.

 

Tabel indelingsschema aanloopschalen Proces
Salarisschalen Aanloopschalen Aanlooptijden 
1 jaar 
1 jaar 
1 jaar 
1 jaar 
1 jaar 
1 jaar 
H en I 2 jaren 
I en J 2 jaren 
J en K 2 jaren