5.7. Vakantie-uitkering

Je bouwt over elke maand waarin je aanspraak hebt op salaris vakantie-uitkering op.
De vakantie-uitkering wordt maandelijks in het PAB gestort.

Hoogte 
De vakantie-uitkering is 8% van het in die maand geldende maandsalaris exclusief de vakantie-uitkering (artikel 5.1. zonder sub b) en exclusief overwerk.

De vakantie-uitkering wordt berekend over ten minste € 2.710,- (peildatum 1 april 2022), € 2.724,- (peildatum 1 november 2022) en € 2.820,- (peildatum 1 april 2023) bij een voltijd dienstverband. Werk je in deeltijd dan wordt het bedrag naar evenredigheid aangepast.

Over overwerk wordt geen vakantietoeslag opgebouwd voor zover de vergoeding voor overwerk of meerwerk meer bedraagt dan 108% van het Wettelijk Minimum Loon.

Delen