5.8. Eindejaarsuitkering

Je bouwt over elke maand waarin je aanspraak hebt op salaris eindejaarsuitkering op. De eindejaarsuitkering wordt maandelijks in het PAB gestort.

De eindejaarsuitkering bedraagt 3,25% van het feitelijk verdiende maandsalaris en wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar 3,50%. De vakantie-uitkering wordt niet meegenomen in de berekening.

De eindejaarsuitkering is pensioengevend.

Invoerbepaling
Heb je op grond van een sociaal plan (bij verzelfstandiging, overname, e.d.) een gegarandeerde eindejaarsuitkering die hoger is dan de eindejaarsuitkering op basis van de cao GEO, dan behoud je deze garantie.

Op het moment dat de eindejaarsuitkering van de cao GEO hoger is dan de geldende garantie geldt de uitkering op basis van de cao GEO.

Delen