5.14. Pensioen

Voor alle werknemers is de pensioenvoorziening van toepassing zoals bepaald in het Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds ABP.  

Afspraken over VUT, prepensioen en levensloop zijn opgenomen in het VPL-akkoord in bijlage 2B van deze cao. De laatste onderdelen van het VPL-akkoord eindigen per 31 december 2022.