7.3. Algemeen

Wanneer je arbeidsongeschikt bent, zijn de wettelijke bepalingen van het BW, de WvP, ZW en WIA en over  ‘passende arbeid’ van toepassing, tenzij in dit hoofdstuk uitdrukkelijk anders is bepaald.  

Ook zijn de bepalingen van het ABP arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) van toepassing volgens het ABP pensioenreglement. 

Delen