8.3 Hoe is het budget opgebouwd

  1. Het PAB is 13,19% van je maandsalaris, exclusief de vakantie-uitkering en wordt vanaf  1 januari 2023 verhoogd naar 13,44%. De PAB is als volgt opgebouwd (grondslag PAB).

 

Tabel 1

Opbouw PAB% tot 1-1-2023% vanaf 1-1 203pensioengevend
Vakantie-uitkering* (artikel 5.7)8,00%8,00%Ja
Eindejaarsuitkering (artikel 5.8)3,25%3,50%Ja
PAB bijdrage1,94%1,94%Nee
TOTAAL13,19%13,44% 

 * vakantie-uitkering kent een minimumbedrag van € 2.710,- per 1 april 2022, € 2.724,- per 1 november 2022, € 2.820,- per 1 april 2023.

  1. Als je maandsalaris stijgt door een algemene cao-verhoging of andere reden wordt het PAB berekend over dit hogere maandsalaris.
  2. Als je maandsalaris wordt gekort of lager is vastgesteld (bijvoorbeeld vanwege onbetaald verlof of langdurige ziekte) wordt het PAB berekend over dit lagere maandsalaris.