BIJLAGE 5: FORMULIEREN

5A. Formulier aanvraag opleiding (voorbeeld) 

Wil je een opleiding of cursus volgen dan kan je dit formulier gebruiken om een aanvraag te doen.  

Op het formulier staan alle gegevens die je werkgever nodig heeft om de aanvraag te kunnen beoordelen. Lever het formulier in bij je leidinggevende. Je leidinggevende bespreekt de aanvraag met jou en op basis daarvan maken jullie afspraken over de opleiding.   

Persoonsgegevens 

Naam: 

Functie: 

Opleiding 

Welke opleiding wil je graag volgen? …. 

Hoe lang duurt deze opleiding? ………. 

Wat kost de opleiding? …….. 

Wanneer zou je willen beginnen? ………. 

Wat is de reden dat je deze opleiding /  cursus wilt volgen? 

…………….. 

In te vullen door de leidinggevende: 

Akkoord / Niet akkoord: 

Motivatie: …………………………… 

5B. Formulier aanvraag loopbaanscan (voorbeeld) 

Je kan een keer per vijf jaar een loopbaanscan doen. De loopbaanscan kun je aanvragen door dit formulier in te vullen en in te leveren bij je leidinggevende.  

Persoonsgegevens: 

-----------  

Heb je eerder een loopbaanscan gedaan? 

  • Nee  

  • Ja, dat heb ik op ….. datum voor het laatst gedaan  

 

5C. Verklaring relatiepartnerschap 

Ondergetekenden: 

Werknemer: 

Naam 

Voornamen 

Geboortedatum 

Adres 

Woonplaats 

Partner: 

Naam 

Voornamen 

Geboortedatum 

Verklaren: 

  1. Dat werknemer en de partner met ingang van …… (datum) samenwonen op ………………. en duurzaam samen leven en een gemeenschappelijke huishouding voeren; 

  1. Dat bij beëindiging van de gemeenschappelijke huishouding tussen de werknemer en de partner de werknemer de werkgever daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengt. 

Ondergetekenden 

…………..                                     ………………… 

De werknemer                              Partner 

NB: er kan slechts één persoon als relatiepartner worden aangemeld.