Privacy Statement

Privacy Statement
Het O&O fonds GEO beheert deze app, mede namens cao-partijen WENB, FNV en CNV. Gezamenlijk hechten wij veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit document, onze 'privacy policy', informeren wij onze relaties, stakeholders en medewerkers hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Het O&O fonds GEO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat:

  • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Wij persoonsgegevens uitsluitend registreren en verwerken indien je deze aan ons verstrekt of indien je per e-mail contact met ons zoekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent de registratie en verwerking van uw persoonsgegevens, wij je hierop willen wijzen en deze rechten zullen respecteren.


Het O&O fonds GEO is (namens de cao-partijen) verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Cookies van Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij ‘Google Analytics’. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Meer informatie over het beleid van Google Analytics (website Google)

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen?
Dat is mogelijk via de instellingen van jouw webbrowser. Gebruik eventueel de help-functie van jouw browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen; dit verschilt namelijk per aanbieder, vaak Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari. 
Meer informatie over het uitschakelen van cookies vind je op de website van 'Your Online Choices'.

Links naar externe websites
Op onze website vind je links naar externe websites. Door op zo'n link te klikken ga je naar een website buiten ons webdomein. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- en/of privacyverklaring van de betreffende website.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. HR-medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn in de sector GEO kunnen over inloggegevens beschikken en zelf hun gegevens aanpassen. Beschik je nog niet (of niet meer) over inloggevens, neem dan contact op met het secretariaat van het O&O fonds GEO; de contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Klachten of vragen?
Heb je een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Michel Versteeg (coördinator gegevensbescherming) of Marc Donckers (secretaris). Mochten wij hiervoor - onverhoopt - samen geen oplossing kunnen vinden, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Heb je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Michel Versteeg (coördinator gegevensbescherming) of Marc Donckers (secretaris). Voor vragen over het inloggen op het besloten ledennet kun je contact opnemen met ons secretariaat: info@oof.nl.

Contact met bureau O&O fonds GEO
Neem bij voorkeur contact met ons op via onderstaande gegevens:

 

Disclaimer
Het O&O fonds GEO laat zich via het lidmaatschap van de Werkgeversvereniging WENB adviseren door de Stichting 'AVG voor verenigingen' en zet zich in voor de bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens. Verwerkers van gegevens die aan het O&O fonds GEO zijn toevertrouwd dienen een verwerkersovereenkomst te ondertekenen en zich aan onze instructies te houden.

Lees ook onze disclaimer.